Disclaimer

Inhoud en teksten:
Lodire

Ontwerp en realisatie:

Blixxum!


Algemeen

Tekst en alle auteursrechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, merkenrechten, logo's, software of informatie in enige vorm, komen toe aan Lodire en/of andere genoemde merken/namen. Deze website is een door Lodire ter beschikking gestelde informatieve dienstverlening. Door uw bezoek aan deze website bent u met de volgende punten eens.

Teksten, grafieken, animaties, videosequenties etc. worden door het copyright beschermd of door andere bestaande wetgeving daaromtrend. Logo's etc. worden tevens door bestaande wetgeving beschermd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Lodire neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de gegeven informatie. Nieuwhof bv sluit hiermee alle aansprakelijkheid uit op welke wijze dan ook. Alle informatie is vrijblijvend. Nieuwhof bv behoudt zich het recht voor om zonder bericht vooraf de inhoud van de website te wijzigen of te verwijderen.

Copyright en andere rechten
De inhoud van deze website is uitsluitend eigendom van Lodireof derden en mag op geen enkele wijze zonder toestemming van genoemden voor commerciële doeleinden worden gecopiëerd, verspreid, veranderd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

Onze diensten

dn
Evenementen
Verhuur horecamateriaal

Copyright: Lodire         |         Disclaimer         |         Ontwerp: Blixxum!         |